Studio Maré


Atıl durumdaki kumaşları toplayıp ileri dönüşüm projeleri yapıyorum. Artık bu projeler sonucunda ortaya çıkanları Studio Maré içinde paylaşıyorum.


I like to collect unused textiles and turn them into creative upcycling projects. They are now out to public with Studio Maré.