Tanımlar 3: Emeğin Kadınlaşması // Definitions 3: Feminization of Labor

Serinin 3. yazısı tartışmaktan gerçekten keyif aldığım bir konuyla ilgili: emeğin kadınlaşması. Sadece yoksulluğun kadınlaşması üzerine bir ders bile aldım – ki bundan da bahsedeceğim – ve emeğin kadınlaşması de en önemli konulardan biriydi.

Today’s post is about a topic that I really enjoy having discussions about: feminization of labor. I took a course solely based on the feminization of poverty- I’ll mention that as well- and feminization of labor was also a top topic there.

Emeğin kadınlaşması kavramı aslında iki farklı şekilde kullanılmaktadır (Kanji ve Sen, 2001). Birincisi, son birkaç on yıldır ücretli işlerde çalışan kadın sayısının artıyor olması gerçeğidir. Bu artış, gelişmekte olan ülkelerde daha düşük olsa da küresel düzeyde yaşanmıştır. Burada, artışın ve rakamların, gelişmekte olan ve geçiş ülkelerindeki kadınların yaygın olarak katıldığı kayıt dışı ekonominin oranını göstermediğini bilmeniz gerekir (Mehra ve Gammaye, 1999).

The term “feminization of labor” is actually used in two different ways (Kanji &Sen, 2001). Firstly it refers to the increase of the number of women in paid work for the last a few decades. This increase has been on a global level even though it’s lower in developing countries. Here, you need to know that the increase and the figures do not show the proportion of informal economy where women in developing and transition countries commonly participate (Mehra & Gammaye, 1999).

Photo by Blue Ox Studio on Pexels.com

“Emeğin kadınlaşması” terimi, aynı zamanda, emeğin esnekleşmesinin de arttığını belirtmek için kullanılır. Sendikalaşma azalırken kayıtdışı faaliyetler, yarı zamanlı çalışma ve taşeronluk artmıştır (Standing, 1999) .

The term “feminization of labour” is also used to indicate the fact that the flexibilisation of labor has also increased. Informal activities, part-time work and sub-contracting have increased while unionisation has declined (Standing, 1999).

Ücretli işlerde çalışan daha fazla kadın var. Bu eşitlik için iyi bir şey değil mi? Bu kada kolay bir çıkarım yapmak mümkün değil. Kadınların çalışması varlıklı, bağımsız ve mutlu olmaları demek değildir. Bir başka ilgili kavramdan bahsedelim: yoksulluğun kadınlaşması. Bu ikisi arasında mutlak bir neden sonuç ilişkisi yok ama kesinlikle korelasyonlar var.

There are more women in paid work. Isn’t it a good thing for equality? It’s more complicated than this easy deduction. The fact that women work doesn’t equal to being well-off, independent and happy. Let’s talk about another related concept: feminization of poverty. There is no absolute cause and effect relation between these two but there are correlations for sure.

Yoksulluğun kadınlaşması kavramı ilk olarak 1978’de Diane Pearce tarafındandile getirildi. O dönemde, ABD’deki yoksulların üçte ikisinin kadın olduğunu keşfetti. İşgücüne dahil olan kadınların sayısı artıyordu, ancak ekonomik koşulları tersine kötüye gidiyordu.

Feminization of poverty was first coined by  Diane  Pearce in 1978.  At that time, she discovered that two-thirds of the poor in the U.S.A. were women. The number of women who were in the labor force was increasing; however, their economic conditions were getting worse.

Photo by Ekaterina Bolovtsova on Pexels.com

Küreselleşmenin olumsuz etkisi kadınlar tarafından yoğun bir şekilde hissediliyor. Kamu harcamaları ve sosyal programlara yapılan yatırımlar azaldıkça aileler daha ağır bir yük taşıyor ve bu da geleneksel olarak kadınları etkiliyor. Aile reisinin kadın olduğu haneler daha büyük risk altında. Üstelik kadınlar çalışsalar bile gelirlerini kontrol edemeyebilirler. Cinsiyete dayalı ücret farkı fenomeni hala dışa vurulduğu için, kadınlar erkek meslektaşlarından daha az kazanıyor ve gelirleri kolayca gıda ve temel mallar gibi hane halkı ihtiyaçlarına harcanabiliyor. Daha az kazanıyorlar, zorlukla kazandıkları paralarını harcayamıyorlar ve yapılan yatırımların çoğu kocaların / ailedeki diğer erkeklerin oluyor.

The negative impact of globalization is felt heavily by women. As the public spending and investments in social programmes decrease, families carry a heavier burden and it affects women traditionally. Female-headed households are at bigger risk. Moreover, even though the women work, they may not be in control of their income. Since the gender pay gap phenomenon still exists, women earn less than their male colleagues and their income can easily be spent on household needs such as food and basic goods. They earn less, they cannot spend their own hard-earned money and most investment done is on the name of their husbands/men in the family.


Bugün daha mı iyi? BM Kadın Fonu, kadınların erkeklerin kazandıklarının ortalama yüzde 50’sinden biraz fazlasını kazandıklarını ve günde 1 dolar veya daha azıyla yaşayan 1,5 milyar insanın çoğunluğunun kadın olduğunu belirtiyor.Herhangi bir çözüm var mı? Kesinlikle evet! İlk olarak, küreselleşme etrafında dönen tartışmalar, hane halkı düzeyindeki sorunları da içermelidir. Bu konuları inceleyen birçok üst düzey feminist iktisatçı var. Çalışma koşulları ve çalışma haklarıyla ilgili daha fazla kamu düzenlemesi de yapılmalıdır. Hepsi el ele giden şeyler!

Is it any better today than 1978? UN Women states that women earn on average slightly more than 50 per cent of what men earn and the majority of the 1.5 billion people living on 1 dollar a day or less are women. Are there any solutions? Absolutely yes! Firstly, debates going around globalisation need to integrate household level considerations as well. There are many top level feminist economists who study these issues. There should be more public regulations about working conditions and rights at work. They all go hand in hand!


Resources + Recs

etikmi.com

More on the blog

Give some IG Love

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s